Výcvik rodinného psa

  • Domov
  • Výcvik
  • Rodnný pes

Výcvik rodinného psa

 

Výchova a výcvik šteniatok a mladých psov

Nedeľa, v lete od 9.00 – 10.15, zime od 10.15 skupina pre dospelé začínajúce psy a pokročilé psy.

Dôraz je kladený na upevnenie cvikov začatých v skupine šteniatok. Všetky cviky sa postupne trénujú v záťažových situáciach.

 

http://www.vycvik.sk/img/index/rodinny-pes/rod-pes1.jpg               http://www.vycvik.sk/img/index/rodinny-pes/rod-pes2.jpg

 

Záťažové situácie sú nacvičované v skupine ostatných psov a psovodov, pretože len takto precvičovaný pes dokáže v budúcnosti spoľahlivo vykonať naučené cviky aj v iných situáciach bežných v živote. Rovnako aj psovodi pokiaľ sa naučia psa zvládať aj v takýchto situáciach získavajú čoraz viac istoty v ovládateľnosti psa. K základným upevneným cvikom v tejto skupine je privolanie v skupine, ovládateľnosť v skupine v areáli a mimo neho. Zvládnutie prekážok v areáli utužuje sebaistou ( psa aj psovoda ), vzájomný vzťah a dôveru.

 

http://www.vycvik.sk/img/index/rodinny-pes/rod-pes3.jpg                http://www.vycvik.sk/img/index/rodinny-pes/rod-pes4.jpg

 

Popri teoretických znalostiach sa venujeme nácviku základnej poslušnosti – privolanie, chôdza pri nohe, nácvik polôh sadni, ľahni, vstaň (SĽV), krátkodobé a dlhodobé odloženie, aportovanie, štekanie na povel, prekonávanie prekážok a špeciálnych cvikov. Mimo výcvik učíme psovodov ako svojho psa zaujať mimo výcvik rôznymi hrami, aby vybil svoju energiu a stal sa príjemným domácim spoločníkom. Pokročilejších psovodov a ich psov pripravujeme ku skúškam – Skúška poslušnosti, Základné minimum.

 

Oprávnenie na webe

V prípade oprávneného užívateľa otvára nové možnosti

Meno

Heslo