Skúšky z výkonu a súťaže

  • Domov
  • Naše aktivity
  • Skúšky z výkonu a súťaže

Skúšky z výkonu a súťaže


Psovodi, ktorí majú záujem a zvládli výcvik na požadovanú úroveň, môžu absolvovať pracovnú skúšku. Na Slovensku sa úroveň vycvičenosti skúša podľa národného skúšobného poriadku SVV, alebo podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO. Okrem skúšok je možné zúčastniť sa aj pretekov, ktoré sa usporiadúvajú taktiež buď podľa SVV alebo podľa IPO.

 

 

 

 

 

 

Slovenský národný skúšobný poriadok pozná skúšky:

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  ZM (Základné minimum)

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  SVV1, SVV2, SVV3 (Skúšky všestranného výcviku 1. až 3. stupňa)

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  ZMMP (Základné minimum malých plemien)

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  SMP1, SMP2 (Skúšky malých plemien 1. a 2. stupňa)

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  SPS (skúška psa stopára)

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  SPO (skúška psa obranára)

 

 

 

Medzinárodný skúšobný poriadok zahŕňa skúšky IPO1, IPO2, IPO3, IPO-FH a IPO-V . Skúšky OBZ, OB1, OB2 a OB3 sú obsahom samostatného skúšobného poriadku ŽSK pre obedience

 

Organizácia športovej kynológie Športovú kynológiu u nás zastrešuje Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky, ktorý je členskou organizáciou Slovenskej kynologickej jednoty. Martinský klub športovej kynológie je členom Zväzu športovej kynológie od roku 2004 a od tohto zároveň pravidelne organizujeme skúšky z výkonu a súťže podľa Národného skúšobného poriadku.

 

 

 

 

 

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  IPO

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  Národný skúšobný poriadok

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  Hodnotiaci list

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif   Manuál rozhodcu 

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  Manuál rozhodcu

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  Skupinový hodnotiaci list

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  Pravidla OB 1.1.2012

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  Súpiska zo skúšok

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  Štatút rozhodcu obedience

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  Štatút stewarda obedience

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif  Predbežné hlásenia o skúške

Oprávnenie na webe

V prípade oprávneného užívateľa otvára nové možnosti

Meno

Heslo